Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Start - up

Oferujemy usługi w zakresie pomocy i doradztwa przy zakładaniu działalności gospodarczej – zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych i prawa handlowego, w postaci:

rejestracji działalności gospodarczej
konsultacji profilu zakładanej dzialalności
przygotowania biznesplanu w tym kosztorysu przedsięwzięcia
podstawowych obowiazków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do rożnych instytucji

Analizy i ekspertyzy

Przygotowujemy kompleksowe analizy i ekspertyzy ekonomiczne na potrzeby właścicieli, inwestorów i instytucji
finansujących. W ich skład wchodzą m.in.:

biznesplany
analiza branży i konkurencji
analizy finansowe i ekonomiczne
studium wykonalności
analizy marketingowy

Pomagamy i wspieramy w uzyskaniu róznych środków dofinansowania. Nasza profesjonalna opieka może byc również dofinansowana przez państwo niemieckie. W ten sposób oszczędzacie Państwo swoje pieniądze, a uzyskujecie profesionalne doradztwo oraz trenera, który przygotuje do rozmów o dofinansowaniu, planowaniu marketingu, sporządzeniu analiz rynku czy biznesplanu.

Środki dofinansowujące:
Osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą, mają możliwość pozyskania państwowych środków dofinansowania. Środki te dostępne są na każdym szczeblu terytorialnym. Państwo niemieckie, jak również Unia Europejska wspiera wiele programów dofinansowujących.

Urzad pracy jest również odpowiedzalny za dofinansowanie osób zakładających własną działalność. Osoby pobierające zasiłek mogą się starać o odpowiednie dofinansowanie.

Dla Start-up- pomożemy rownież w pierwszych krokach marketingu. Uporządkowana identyfikacja wizualna oraz strona internetowa to najlepszy start dla twojej marki. Zaprojektujemy dla Państwa pakiet kompletnej identyfikacji wizualnej. www.mucwebdesign.com