KSIĘGOWOŚĆ I KAdry

Prawidłowo prowadzona księgowość może stać się nieocenionym źródłem wiedzy o stanie przedsiębiorstwa, a dzięki temu stanowić fundament efektywnego zarządzania jego finansami. W księgach rachunkowych zawarte są takie informacje jak stan majątku spółki, koszty prowadzonej działalności oraz zyski z niej pochodzące, przepływy pieniężne oraz należności i zobowiązania.

Nasze usługi księgowe* są realizowane w sposób kompleksowy, a więc pozwalający klientowi w jednym miejscu na rozwiązanie problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Księgowość to dział, w którym szczególnie ważne są skrupulatność oraz terminowość. Słowa te stanowią wyznacznik naszych działań.

Współpracując z nami, zostaną Państwo odciążeni z konieczności rozwiązywania problemów księgowo-sprawozdawczych, jednocześnie zyskując możliwość skoncentrowania się na rozwoju firmy. Outsourcing
księgowości to także bezpieczeństwo prawne polegające na minimalizacji ryzyka niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub ich niewłaściwej interpretacji.

W zakresie rachunkowości oraz księgowości oferujemy naszym klientom szeroką gamę usług, która obejmuje m.in.:

księgowanie bieżących i jednorazowych transakcji w ramach prowadzenia miesięcznej księgowości,
omówienie wyników okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych),
doradztwo we wszelkich sprawach z zakresu rachunkowości,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych

Kadry

Zajmiemy się rozliczeniami płac* w Państwa firmie, począwszy od sporządzania rozliczeń wynagrodzeń, aż do przygotowania bieżących zgłoszeń podatku od wynagrodzeń.